Handelsbetingelser

Disse salgsbetingelser er indgået på vegne af virksomheden A HUMBRECHT TRAPP ET FILS, bedrift med begrænset ansvar, hvis hovedsæde er beliggende på 2 ROUTE DE HATTSTATT – 68420 GUEBERSCHWIHR, registreret i Colmar handels- og selskabsregister under nummer 384 427 423, i det følgende benævnt “Wines HUMBRECHT-TRAPP”, som administrerer webstedet https://www. humbrecht-trapp.fr, og for det andet er enhver person eller enhed, der ønsker at foretage et køb via webstedet https://www.humbrecht-trapp.fr, i det følgende benævnt “køber”.

Artikel 1: Formål

Disse salgsbetingelser har til formål at definere kontraktforholdet mellem selskabet HUMBRECHT-TRAPP Wines og køberen samt de betingelser, der gælder for ethvert køb, der foretages via hjemmesiden https://www.humbrecht-trapp.fr. Køb af et produkt via dette websted indebærer, at køberen uden forbehold accepterer disse salgsbetingelser, som køberen anerkender at have læst inden bestillingen. Før enhver transaktion erklærer køberen på den ene side, at købet af produkter på webstedet www.humbrecht-trapp.fr ikke er direkte forbundet med erhvervsaktivitet og er begrænset til rent personlig brug, og på den anden side at have fuld rets- og handleevne, der gør det muligt for ham at indgå i henhold til disse generelle salgsbetingelser. Virksomheden HUMBRECHT-TRAPP Wines forbeholder sig muligheden for til enhver tid at ændre disse salgsbetingelser for at overholde nye regler eller for at forbedre brugen af sit websted. De gældende betingelser vil derfor være dem, der er gældende på datoen for køberens bestilling.

Artikel 2: Produkter

De produkter, der tilbydes, er de produkter, der er opført på hjemmesiden www.humbrecht-trapp.fr for virksomheden HUMBRECHT-TRAPP Wines, i det omfang, der er lagerbeholdning til rådighed. Virksomheden HUMBRECHT-TRAPP Wines forbeholder sig ret til, til enhver tid at ændre produktsortimentet. Hvert produkt præsenteres på webstedet i form af en beskrivelse af dets vigtigste tekniske egenskaber (kapacitet, anvendelse, sammensætning osv.). Fotografierne er så nøjagtige som muligt, men er ikke bindende for sælgeren. Salget af de produkter, der præsenteres på webstedet https://www.humbrecht-trapp.fr, er beregnet til alle købere, der er bosiddende i lande, der fuldt ud tillader indførsel af disse produkter på deres område.

Artikel 3: Priser

De priser, der er anført på produktbladene i internetkataloget, er priser i euro (€) inklusive alle afgifter (TTC), idet der tages hensyn til den moms, der gælder på bestillingsdagen. Enhver ændring i momssatsen kan afspejles i prisen på produkterne. Virksomheden HUMBRECHT-TRAPP Wines forbeholder sig ret til at ændre sine priser til enhver tid, dog således at den pris, der er anført i kataloget på bestillingsdagen, er den eneste pris, der gælder for køberen. De anførte priser omfatter ikke forsendelsesomkostninger, som opkræves ud over prisen på de købte produkter i forhold til det samlede beløb for ordren. I Frankrig er leveringsomkostningerne gratis for enhver ordre på 250 euro eller derover inklusive moms.

Artikel 4: Bestillings- og betalingsmetoder

Før køberen afgiver en ordre, skal han oprette en konto på webstedet https://www.humbrecht-trapp.fr. Der er adgang til sektionen for oprettelse af en konto direkte fra menulinjen på siden. Ved hvert besøg skal køberen, hvis han ønsker at bestille eller se sin konto (status for ordrer, profil …), identificere sig med disse oplysninger. Virksomheden HUMBRECHT-TRAPP Wines tilbyder køberen at bestille og betale for produkter i flere trin med 1 betalingsmulighed: – Sikker betaling med kreditkort (Carte Bleue, Visa, Eurocard, Mastercard): Køberen vælger de produkter, han ønsker at bestille, i “kurven”, ændrer dem om nødvendigt (mængder, referencer …), kontrollerer leveringsadressen eller indtaster en ny. Herefter beregnes forsendelsesomkostningerne og sendes til køberen, ligesom navnet på transportøren. Derefter vælger køberen den betalingsmetode, som han ønsker: “Visa”, “Eurocard”, “Mastercard”. Det næste skridt er at kontrollere alle oplysninger, læse og acceptere nærværende generelle salgsbetingelser ved at sætte kryds i det tilsvarende felt og derefter bekræfte ordren ved at klikke på knappen “Bekræft min ordre”. Endelig omdirigeres køberen til 3D Secure-grænsefladen for at indtaste sine personlige kreditkortoplysninger på en sikker måde. Hvis betalingen accepteres, registreres ordren, og kontrakten er endeligt indgået. Betaling med kreditkort er uigenkaldelig. I tilfælde af svigagtig brug af kortet kan køberen kræve, at betalingen med kortet annulleres, og de betalte beløb krediteres eller tilbagebetales. Bankkortindehaveren er ikke ansvarlig, hvis det er bevist, at den omstridte betaling er blevet foretaget svigagtigt, på afstand og uden fysisk brug af kortet. For at få tilbagebetalt den svigagtige debitering og eventuelle bankgebyrer, som transaktionen har givet anledning til, skal kortindehaveren skriftligt bestride debiteringen over for sin bank inden 70 dage efter transaktionen, eller endog 120 dage, hvis det er fastsat i den kontrakt, der knytter ham eller hende til banken. De debiterede beløb vil blive tilbagebetalt af banken senest en måned efter modtagelsen af kortholderens skriftlige indsigelse. Indehaveren skal ikke betale nogen omkostninger i forbindelse med tilbageleveringen af beløbene. Bekræftelse af en ordre indebærer accept af disse salgsbetingelser, anerkendelse af fuldt kendskab til dem og afkald på retten til at påberåbe sig sine egne købsbetingelser. Alle de afgivne oplysninger og den registrerede bekræftelse betragtes som bevis for transaktionen. Hvis køberen har en e-mail-adresse, og hvis han har angivet den på bestillingsformularen, sender virksomheden HUMBRECHT-TRAPP Wines en bekræftelse af registreringen af ordren pr. e-mail. Hvis køberen ønsker at kontakte virksomheden HUMBRECHT-TRAPP Wines, kan han gøre dette enten pr. post på følgende adresse: 2 ROUTE DE HATTSTATT – 68420 GUEBERSCHWIHR eller pr. e-mail på følgende adresse: info@humbrecht-trapp.fr eller pr. telefon på +33 (0)3 89 49 31 48.

Artikel 5: Ejendomsforbehold

Virksomheden Wines HUMBRECHT-TRAPP bevarer den fulde ejendomsret til de solgte produkter indtil fuld betaling af prisen, inklusiv omkostninger og afgifter.

Artikel 6: Fortrydelsesret

I henhold til artikel L121-20 i forbrugerlovgivningen(FR) har køberen en frist på fjorten arbejdsdage fra leveringen af sin ordre til at udøve sin fortrydelsesret og således returnere produktet til sælgeren med henblik på ombytning eller tilbagebetaling uden straf, bortset fra returomkostninger. Hvis det er muligt, skal kunden informere os om sin hensigt om at returnere pakken i forbindelse med udøvelsen af sin fortrydelsesret ved at kontakte os via vores e-mailadresse. Produkterne skal returneres til virksomheden Wines HUMBRECHT-TRAPP på forbrugerens regning og på dennes ansvar og for transportforsikringens regning, i perfekt stand til videresalg, i originalemballage og uden spor af stød eller funktionsfejl. Uforseglede fødevarer tages hverken retur eller ombyttes. Med forbehold af overholdelse af ovenstående bestemmelser refunderer virksomheden HUMBRECHT-TRAPP Wines det beløb for produkter, der er bestilt på bestillingsformularen (returomkostningerne betales af kunden) inden for 14 dage efter modtagelsen af produkterne (lovbestemt frist). Tilbagebetalingen sker med samme betalingsmiddel som forbrugerens oprindelige betaling.

Artikel 7: Levering

Leveringen sker til den adresse, der er angivet på bestillingsformularen, og som kun kan ligge inden for det aftalte geografiske område: Frankrigs hovedstadsområde samt Danmark. Bestillingerne foretages af La Poste via COLISSIMO, UPS eller enhver anden tjenesteudbyder, leveringstjeneste med sporing, levering uden underskrift. Leveringsfristerne er kun vejledende, hvis de overstiger tredive dage fra bestillingen, kan købsaftalen ophæves og køberen refunderes. Virksomheden Wines HUMBRECHT-TRAPP kan via e-mail give køberen et sporingsnummer for hans pakke. Køberen bliver leveret til sit hjem eller adresse angivet. Hvis leveringsadressen er forskellig fra faktureringsadressen, er det hensigtsmæssigt, at forbrugeren angiver disse to separate adresser i bestillingsformularen. Det er også forbrugerens ansvar at give alle oplysninger, der er nyttige for leveringen, når han bestiller, så transportørerne kan foretage leveringen. I tilfælde af købers fravær vil han/hun modtage en meddelelse om passage fra sit postbud, som giver ham/hende mulighed for at afhente de bestilte produkter på det nærmeste postkontor i et tidsrum, der er angivet af postvæsenet. Risikoen i forbindelse med transporten bæres af køberen fra det tidspunkt, hvor varerne forlader virksomheden Wines HUMBRECHT-TRAPPs lokaler. Køberen er forpligtet til i overværelse af postvæsenets ansatte eller af budbringeren at kontrollere varernes emballage og indholdets tilstand ved leveringen. I tilfælde af transportskader skal en eventuel protest fremsættes over for transportøren senest tre dage efter leveringen.

Artikel 8: Garantier

Alle produkter, der leveres af virksomheden Wines HUMBRECHT-TRAPP, er omfattet af den lovbestemte garanti i henhold til artikel 1641 ff. i den civile lovbog. I tilfælde af manglende overensstemmelse af et solgt produkt kan det returneres til virksomheden Wines HUMBRECHT-TRAPP, som vil tage det tilbage, ombytte det eller refundere det. I tilfælde af et defekt produkt skal forbrugeren foretage returnering på de betingelser, der er fastsat i artikel 6 i disse vilkår og betingelser. Alle reklamationer, anmodninger om ombytning eller tilbagebetaling skal ske ved at returnere produktet med posten til følgende adresse: HUMBRECHT-TRAPP Wines, 2 ROUTE DE HATTSTATT – 68420 GUEBERSCHWIHR, inden for tredive dage efter leveringen og efter forudgående underretning af virksomheden HUMBRECHT-TRAPP Wines.

Artikel 9: Ansvar

Virksomheden Wines HUMBRECHT-TRAPP, i forbindelse med fjernsalg, er kun bundet af en mellem forpligtelse af midler. Dens ansvar kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader som følge af brugen af internettet såsom tab af data, indbrud, virus, afbrydelse af tjenesten eller andre utilsigtede problemer.

Artikel 10: Intellektuel ejendomsret

Alle elementer på webstedet https://www.humbrecht-trapp.fr er og forbliver virksomhedens eksklusive intellektuelle ejendom HUMBRECHT-TRAPP Wines’. Ingen har ret til at reproducere, udnytte eller anvende elementer fra webstedet, selv delvis, til noget som helst formål, uanset om det er i form af foto, logo, billede eller tekst.

Artikel 11: Personlige oplysninger

Virksomheden Wines HUMBRECHT-TRAPP Wines forpligter sig til at bevare fortroligheden af de oplysninger, som køberen har givet, og som han skal videregive for at kunne benytte visse tjenester. Alle oplysninger om ham er underlagt bestemmelserne i lov nr. 78-17 af 6. januar 1978 (FR). Som sådan har internetbrugeren ret til at få adgang til, ændre og slette oplysninger, der vedrører ham/hende. Han kan til enhver tid anmode herom ved at sende en mail til følgende adresse: Wines HUMBRECHT-TRAPP, 2 ROUTE DE HATTSTATT – 68420 GUEBERSCHWIHR.

Artikel 12: Bilæggelse af tvister

Disse betingelser for fjernsalg er underlagt fransk lovgivning. For alle tvister eller retssager er den kompetente domstol Colmar.